เงื่อนไขการสมัคร

เจ้าของงานศพจะมีเงื่อนไขการสมัครเล่นคาสิโน ก็จะตั้งศพไว้ประมาณสามวันหรือห้าวัน หรือถ้าอย่างมากที่สุดก็จะเป็นเจ็ดวัน เรื่องนี้จะขึ้นอยู่กับฐานะของเจ้าภาพ ถ้าฐานะเจ้าภาพไม่ดีมากนัก เขาจะจัดแค่สามวัน ส่วนเจ้าภาพฐานะดีขึ้นมาหน่อยจะจัดเจ็ดวัน

 

ดั้งนั้นจะเห็นได้ว่าระยะเวลาของการจัดงานศพต้องขึ้นอยู่กับฐานะของเจ้าภาพด้วย และขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละคน แต่ในทุกวันนี้เรากลับเห็นว่า หากมีการจัดงานศพเกิดขึ้นเจ้าของบ่อนจะเข้ามาเสนอให้เจ้าภาพยืดระยะเวลาในการเฝ้าศพให้ยาวนานขึ้นเท่าที่จะต่อรองได้